YAPTIKLARIYLA YALÇINKAYA

Akçakale sınır kapısının Açılması

Bizler bu topraklar için yıllarımızı verdik. Akçakale Gümrük Kapısı'nın açılması için 1999 yıllarda yatırım programına aldırdık. 2000 yılında kesim için karar çıkarttık 2000'de 1. sınıf olması için teklifte bulunduk. Ayrıca milletvekilliği dönemimizde soru önergeleri vererek, Akçakale Gümrük Kapısı'nın bir an evvel hizmete geçmesi ve bölge insanının refah düzeyini yükseltmek için girişimde bulunması hususunda çalışmalarımız olmuştur. Ayrıca bizim GAP'ın temelinde emeğimiz var. Bizim o günlerdeki ve şu andaki çabalarımız GAP'ın dışarıya açılması çabaları idi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetişen ürünün nasıl ve nereden pazarlayacağınız sorusuna cevap bulmaktı. Bu da ancak Akçakale Gümrük Kapısı'nın aktif hale gelmesi ile mümkündür. Ancak Akçakale Gümrük Kapısı'nın hala tam kapasite çalışmaması düşündürücüdür. 2008’de Akçakale Gümrük Kapısı'ndan geçmek üzere yapılan anlaşmalar gereği 700 bin ton çimento geçişi beklenmektedir. Bu da binlerce kamyoncuya iş imkânı demektir. Bu sadece çimento boyutu, varın gerisini siz düşünün.Özel İştiraklerin Şanlıurfaya Kazandırılması

İlimize yapılan yatırımların %90’ı devlet tarafından yapılmıştır. 2000’li yıllardan sonra devlet yatırımları azalmış, mevcut yatırılar özelleştirme vasıtasıyla elden çıkarılmıştır. (Et ve Balık Kurumu – Zirai Aletler Fabrikası – Zirai Donatım Kurumu) o zaman yapılması gereken özel sektörü Şanlıurfa’ya çekmek gerekiyordu. Koç-Ata grubu bu yatırıma karar verdiğinde yeğenim bu firmada danışman olarak çalışıyordu. Ancak, Şanlıurfa’da uygulanan 3083 sayılı Tarım Reformu Yasası bu yatırımı engelliyordu. Yasanın özü ve ruhu şudur: Tarım arazisi üzerine hiçbir tesis, fabrika, işletme kurulamaz Amaç tarım arazilerinin amaç dışı kullanımını engellemekti. Yasa böyle olunca bürokratların eline fırsat geçmişti. Bu konunun gerekçelerini bahane ederek yatırıma imkan tanımadılar.