Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

Dönemi ve Y.Yılı

Esas No

Başkanlığa Geliş Tarihi

Önergenin Özeti

21 / 1

6 / 112

27/07/1999

Şanlıurfa İlinin SSK Hastanesi, araç-gereç ve personel ihtiyacına ilişkin.

Son Durumu : CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler

21 / 1

6 / 113

27/07/1999

Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi Projesine ilişkin.

Son Durumu : YAZILIYA ÇEVRİLDİ

Diğer Bilgiler

21 / 1

6 / 114

27/07/1999

Şanlıurfa ilinde yapımı tamamlanan hipodromun ne zaman hizmete açılacağına ilişkin

Son Durumu : YAZILIYA ÇEVRİLDİ

Diğer Bilgiler

21 / 1

6 / 115

27/07/1999

Şanlıurfa Devlet Hastanesi için ayrılan ödeneğe ilişkin.

Son Durumu : YAZILIYA ÇEVRİLDİ

Diğer Bilgiler

21 / 1

6 / 116

27/07/1999

Şanlıurfa-Suruç-Bozova, Viranşehir, Ceylanpınar ovalarının sulanması için ayrılan ödeneğe ilişkin.

Son Durumu : CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler

21 / 1

6 / 117

27/07/1999

Şanlıurfa-Akçakale karayolu için ayrılan ödeneğe ilişkin.

Son Durumu : YAZILIYA ÇEVRİLDİ

Diğer Bilgiler

21 / 1

6 / 118

27/07/1999

Şanlıurfa İlinde yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerin faiz borçlarının ertelenmesine ilişkin.

Son Durumu : YAZILIYA ÇEVRİLDİ

Diğer Bilgiler

21 / 1

6 / 119

27/07/1999

Şanlıurfa Türk Halk Müziği Korosuna ve Kültür Sarayı ihtiyacına ilişkin.

Son Durumu : CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler

21 / 1

6 / 120

27/07/1999

Şanlıurfa İlinde Merkez Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin.

Son Durumu : YAZILIYA ÇEVRİLDİ

Diğer Bilgiler

21 / 1

6 / 121

27/07/1999

Akçakale Gümrük kapısına ilişkin.

Son Durumu : YAZILIYA ÇEVRİLDİ

Diğer Bilgiler

21 / 2

6 / 313

29/11/1999

Şanlıurfa-Ceylanpınar'da topraksız çiftçiye toprakdağıtımı için bir çalışma olup olmadığına ilişkin.

Son Durumu : CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler

21 / 2

6 / 314

29/11/1999

Şanlıurfa-Akçakale-Hilvan-Siverek-Diyarbakır demiryolu inşaatına ilişkin.

Son Durumu : CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler

21 / 2

6 / 315

29/11/1999

Şanlıurfa-Suruç'un içme suyu sorununa ilişkin.

Son Durumu : CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler

21 / 2

6 / 316

29/11/1999

Şanlıurfa'da din turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : YAZILIYA ÇEVRİLDİ

Diğer Bilgiler

21 / 2

6 / 317

29/11/1999

Birecik'te baraj göl sahasında kalan köylerin istimlak proğramlarının yapılıp yapılmadığına ilişkin.

Son Durumu : CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler

21 / 2

6 / 373

30/12/1999

Mevduat Sigorta Fonuna devredilen bankalara ilişkin

Son Durumu : YAZILIYA ÇEVRİLDİ

Diğer Bilgiler

21 / 2

6 / 690

04/05/2000

Şanlıurfa'da serbest bölge kurulması için yapılan çalışmalara ilişkin.

Son Durumu : YAZILIYA ÇEVRİLDİ

Diğer Bilgiler

21 / 2

6 / 691

04/05/2000

Şanlıurfa ve Gaziantep illeri arasındaki otoyol çalışmalarına ilişkin.

Son Durumu : CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler

21 / 2

6 / 692

04/05/2000

Şanlıurfa ilindeki mayınlı tarım arazilerine ilişkin.

Son Durumu : YAZILIYA ÇEVRİLDİ

Diğer Bilgiler

21 / 3

6 / 1001

21/11/2000

Hazinenin batık banka sahiplerinden olan alacağına ilişkin İade (İçt.97/c, 96) (E)

Son Durumu : İADE (E)

Diğer Bilgiler

21 / 3

6 / 1426

02/05/2001

Şanlıurfa Serbest Bölgesinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin

Son Durumu : Hükümsüz (G)

Diğer Bilgiler

21 / 3

6 / 1427

02/05/2001

Şanlıurfa II. Organize Sanayi Bölgesine ilişkin

Son Durumu : Hükümsüz (G)

Diğer Bilgiler

21 / 3

6 / 1428

02/05/2001

Şanlıurfa'da Bölge İdare Mahkemesi kurulup kurulmayacağına ilişkin

Son Durumu : Hükümsüz (G)

Diğer Bilgiler

21 / 3

6 / 1429

02/05/2001

Şanlıurfa'nın elektrik ve Harran Ovasının sulama sorunlarına ilişkin

Son Durumu : Hükümsüz (G)

Diğer Bilgiler

21 / 3

6 / 1430

02/05/2001

Şanlıurfa'ya SSK Bölge Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin

Son Durumu : Hükümsüz (G)

Diğer Bilgiler

21 / 3

6 / 1431

02/05/2001

Akçakale Gümrük Kapısına ilişkin

Son Durumu : Hükümsüz (G)

Diğer Bilgiler

21 / 3

6 / 1432

02/05/2001

Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatına ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin

Son Durumu : Hükümsüz (G)

Diğer Bilgiler

21 / 3

6 / 1433

02/05/2001

Gaziantep Otoyolu inşaatına ilişkin

Son Durumu : Hükümsüz (G)

Diğer Bilgiler

21 / 3

6 / 1456

04/05/2001

TRT tarafından açılan ihalelere ilişkin

Son Durumu : Hükümsüz (G)

Diğer Bilgiler

21 / 3

6 / 1457

04/05/2001

TRT'nin teknik cihaz, film ve belgesellere yaptığı ödemelere ilişkin

Son Durumu : Geri alındı (F)

Diğer Bilgiler

21 / 3

6 / 1458

04/05/2001

TRT'de personel alımı olup olmadığına ilişkin

Son Durumu : Geri alındı (F)

Diğer Bilgiler

21 / 3

6 / 1462

04/05/2001

TRT'deki dizilerin hangi kriterlere göre seçildiğine ve yapımcı firmalarla ilgili iddialara ilişkin

Son Durumu : Geri alındı (F)

Diğer Bilgiler

21 / 4

6 / 1808

12/04/2002

GAP'ta sulama ve üretim planlaması çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Hükümsüz (G)

Diğer Bilgiler
Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

Dönemi ve Y.Yılı

Esas No

Başkanlığa Geliş Tarihi

Önergenin Özeti

21 / 2

7 / 715

27/07/1999

Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi Projesine ilişkin.

Son Durumu : CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler

21 / 2

7 / 716

27/07/1999

Şanlıurfa ilinde yapımı tamamlanan hipodromun ne zaman hizmete açılacağına ilişkin

Son Durumu : Süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kağıtlarda yayımlandı

Diğer Bilgiler

21 / 2

7 / 717

27/07/1999

Şanlıurfa Devlet Hastanesi için ayrılan ödeneğe ilişkin

Son Durumu : CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler

21 / 2

7 / 718

27/07/1999

Şanlıurfa-Akçakale karayolu için ayrılan ödeneğe ilişkin.

Son Durumu : CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler

21 / 2

7 / 719

27/07/1999

Şanlıurfa İlinde yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerin faiz borçlarının ertelenmesine ilişkin.

Son Durumu : Süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kağıtlarda yayımlandı

Diğer Bilgiler

21 / 2

7 / 720

27/07/1999

Şanlıurfa İlinde Merkez Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin.

Son Durumu : CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler

21 / 2

7 / 721

27/07/1999

Akçakale Gümrük kapısına ilişkin.

Son Durumu : CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler

21 / 2

7 / 1867

29/11/1999

Şanlıurfa'da din turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler

21 / 2

7 / 2024

30/12/1999

Mevduat Sigorta Fonuna devredilen bankalara ilişkin

Son Durumu : CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler

21 / 2

7 / 2103

22/05/2000

Şanlıurfa -Diyarbakır Karayolu projesine ilişkin

Son Durumu : Süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kağıtlarda yayımlandı

Diğer Bilgiler

21 / 2

7 / 2104

22/05/2000

Güneydoğu Anadolu'da yaşanan kuraklığa ilişkin

Son Durumu : CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler

21 / 3

7 / 3356

19/01/2001

personele lojman tahsisine ilişkin

Son Durumu : Süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kağıtlarda yayımlandı

Diğer Bilgiler

21 / 3

7 / 3357

19/01/2001

bakanlığın üst düzey bürokratlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kağıtlarda yayımlandı

Diğer Bilgiler

21 / 3

7 / 3397

25/01/2001

Fransızların Cezayir'de gerçekleştirdikleri soykırıma ilişkin

Son Durumu : CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler

21 / 4

7 / 4794

04/05/2000

Şanlıurfa'da serbest bölge kurulması için yapılan çalışmalara ilişkin.

Son Durumu : CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler

21 / 4

7 / 4795

04/05/2000

Şanlıurfa ilindeki mayınlı tarım arazilerine ilişkin.

Son Durumu : CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler

21 / 4

7 / 5108

16/11/2001

Şanlıurfa GAP Uluslararası Havaalanı projesine ilişkin

Son Durumu : CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler

21 / 4

7 / 5254

10/12/2001

Irak'a uygulanan ambargo ve Suriye ile vize ve konsolosluk ilişkilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kağıtlarda yayımlandı

Diğer Bilgiler

21 / 4

7 / 5420

21/12/2001

T.M.S.F.'ye devredilen bankalara ilişkin

Son Durumu : CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler

21 / 4

7 / 5731

23/01/2002

Suriye ile vize işlemlerine ve Parlamento Dostluk Grubuna ilişkin

Son Durumu : CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler

21 / 4

7 / 5924

05/02/2002

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün okul müdürü atamalarına ilişkin

Son Durumu : CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler

21 / 4

7 / 6190

01/03/2002

verem ve kanser hastalarına ilişkin

Son Durumu : CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler