İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

Taksim/Esas No

Tarihi

Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti

2/293

24/08/1999

17 Ağustos 1999 Tarihinde Marmara Bölgesinde Meydana Gelen Deprem Felaketinden Zarar Görenlere Yapılacak Yardım Hakkında Kanun Teklifi

2/452

15/02/2000

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi

2/533

16/05/2000

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

2/598

19/10/2000

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi

2/770

11/05/2001

Çiftçilerimizin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Kredi Borç Faizlerinin Gecikme Cezaları ile Birlikte Affedilmesine Dair Kanun Teklifi

2/774

16/05/2001

Türk Esnaf ve Sanatkarları İle Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ)'in Desteklenmesine Dair Kanun Teklifi