Mehmet YALÇINKAYA

 

"Benim davam; mavi gökle, çatlamış toprak arasında ızdırap çeken insanımızın derdine çare bulmaktır."